SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 14 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între cele două oraşe Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Anunţ important

Data publicarii: 21/12/2012

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de 31  decembrie 2012 pentru Masura:

M 413.22 - 2/12- "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

 

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este luni,  31 decembrie 2012 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Comunicat de presa

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

 

In anul 2012 .... 16 proiecte au fost selectate .... PDF Citeste... (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 14/12/2012

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de 21  decembrie 2012 pentru Masurile:

M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
M 413.13 - 2/12 - "Incurajarea activitatilor turistice"
M 413.22 - 2/12 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este vineri,  21 decembrie 2012 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Anunţ important

Data publicarii: 10/12/2012

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

 

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 10 decembrie 2012 – 15 ianuarie 2013 a primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.11 - 1/12  - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte”

PDF descarcă document (PDF)     PDF descarcă ghidul măsurii (PDF)    

M 412.21 - 1/12 - "Prima impadurire a terenurilor agricole"

PDF descarcă ghidul măsurii (PDF)    

Data publicarii: 10/12/2012     Data limita de depunere a proiectelor: 15/01/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura M 411.11 - " Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte ''sunt de 8.570 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 8.570 Euro iar suma minima este de 500 Euro.
Precizari privind actiunile eligibile:
Tipuri de actiuni materiale/imateriale: - sprijin acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau prin actiuni de schimb de experienta etc.

Fondurile disponibile pentru:

Masura 412.21 - " Prima impadurire a terenurilor agricole ''sunt de 57.135 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 412.21 este de 57.135 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu InaltVaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL. Va asteptam la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 06/12/2012

Rapoarte de selecţie finală sesiunea 06/12/2012

M 411.12 - 2/12 - "Instalarea tinerilor fermieri"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 2/12 - "Modernizarea exploatarilor agricole"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.41 - 2/12 - "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 27/11/2012

Rapoarte de selecţie intermediară sesiunea 27/11/2012

M 411.12 - 2/12 - "Instalarea tinerilor fermieri"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 2/12 - "Modernizarea exploatarilor agricole"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.41 - 2/12 - "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Data publicarii: 23/11/2012

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de
15  decembrie 2012 pentru Masurile:

M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
M 413.13 - 2/12 - "Incurajarea activitatilor turistice"

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este vineri,  15 decembrie 2012 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Data publicarii: 16/11/2012

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:


Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de
23 noiembrie 2012 pentru Masurile:

M 411.21 - 2/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"
M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
M 413.13 - 2/12 - "Incurajarea activitatilor turistice"

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este vineri,  23 noiembrie 2012 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sediul Asociatiei „GAL Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Data publicarii: 07/11/2012

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:


Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de 16 noiembrie 2012 pentru Masurile:

M 411.12 - 2/12  - "Instalarea tinerilor fermieri''
M 411.21 - 2/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"
M 411.23 - 2/12 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
M 411.41 - 2/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"
M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
M 413.13 - 2/12 - "Incurajarea activitatilor turistice"

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este vineri,  16 noiembrie 2012 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sediul Asociatiei GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Anunţ important

Data publicarii: 08/10/12

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 08/10/12 a celei de a doua sesiune de primire a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.12 - 2/12 - "Instalarea tinerilor fermieri"

PDF descarcă document (PDF)    PDF

M 411.21 - 2/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"

PDF descarcă document (PDF)    PDF

M 411.23 - 2/12 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"

PDF descarcă document (PDF)    PDF

M 411.41 - 2/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    PDF

M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PDF descarcă document (PDF)    PDF

M 413.13 - 2/12 - "Incurajarea activitatilor turistice"

PDF descarcă document (PDF)    PDF

 

Anunţ important

Data publicarii: 17/09/2012

Rapoarte de selecţie intermediară sesiunea 17/09/2012

M 411.21 - 1/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.41 - 1/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

M 413.12 - 1/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 10/09/2012

Rapoarte de selecţie finale

M 411.21 - 1/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.41 - 1/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

M 413.12 - 1/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:


Grupul de Actiune Locală Podu Inalt Vaslui (GAL Podu Inalt)  anuntă prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de
24 august 2012 pentru Măsurile:

M 411.12 - 1/12  - "Instalarea tinerilor fermieri''
M 411.21 - 1/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"
M 411.23 - 1/12 - "Creşterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
M 411.41 - 1/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă"
M 413.12 - 1/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
M 413.13 - 1/12 - "Incurajarea activitaţilor turistice"

Depunerea proiectelor pentru măsurile enunţate mai sus se va face la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limită de depunere a proiectelor este vineri,  24 august 2012 , ora 12.00.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor enunţate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albeşti, Alexandru Vlahută, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdănita, Costeşti, Deleni, Lipovaţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Vă putem oferi si varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul GAL.
Vă aşteptăm la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informaţii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Anunţ important

Data publicarii: 16/07/2012

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 16 iulie - 15 august a primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.12 - 1/12 - "Instalarea tinerilor fermieri"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

M 411.21 - 1/12 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

M 411.23 - 1/12 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

M 411.41 - 1/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

M 413.12 - 1/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

M 413.13 - 1/12 - "Incurajarea activitatilor turistice"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

M 413.22 - 2/12 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

PDF descarcă document (PDF)    PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)

Formularele si documentele cererilor de finantare se regasesc pe site-ul http://www.madr.ro/ si http://www.apdrp.ro/

Data limita de depunere a proiectelor: 15/08/2012

Data publicarii: 16/07/2012     Data limita de depunere a proiectelor: 15/08/2012

Fondurile disponibile pentru:

Masura 411.12 - "Instalarea tinerilor fermieri " sunt de 298.200 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.12 este de 25.000 Euro iar suma minima este de 10.000 Euro.

Masura 411.21 - " Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 265.475 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

M 411.23- 1/12 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" sunt de 220.201 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.23 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

M 411.41 - 1/12 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" sunt de 157.500 euro. Suma care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.41 este de 7.500 Euro.

M 413.12 - 1/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" sunt de 152.270 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.12 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

M 413.13 - 1/12 - "Incurajarea activitatilor turistice" sunt de 154.963 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 16/07/2012

Data limita de depunere a proiectelor: 15/12/2012

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 413.22 - 2/12

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 16.07.2012 celei de-a doua sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 724.615 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL. Vă aşteptăm la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Accesati aceasta sectiune pentru a descarca documente importante.

 

Raport de selectie - Masura 413.22

Data publicarii: 13/07/2012

PDF descarcă document (PDF)

 

Anunţ important

Data publicarii: 15/03/2012

Data limita de depunere a proiectelor: 15/12/2012

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 413.22 - 1/12

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 2 aprilie- 30 aprilie a primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 889.853 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro . Vă aşteptăm la sediul GAL Podu Inalt din sat Deleni, comuna Deleni, telefon 0235 345 106, fax 0235 345170.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

PDF Ghidul Solicitantului (PDF)

 

Bani pentru dezvoltarea satelor

GAL Podu Înalt vine în sprijinul dumneavoastră şi vă prezintă oportunităţile de care poate beneficia populaţia din mediul rural. Fondurile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală se pot accesa pe baza unui proiect constând în: cerere de finanţare, plan de afaceri, documente solicitante în cererea de finanţare.

Nu este nici uşor, dar nici imposibil. Important este să vrei!

Mai multe informaţii puteţi citi pe site-ul Ministerului Agriculturii (www.madr.ro), la Compartimentul de Dezvoltare Rurală Vaslui, strada Eternităţii, numărul 1. Mai aproape de dumneavoastră sunt persoanele resursă pe care le găsiţi în sediile primăriilor: Manea Mugurel (Albeşti), Tătaru Constantin (Alexandru Vlahuţă), Grigoraş Gică (Banca), Prodan Mihaela (Bogdana), Mircea Andreea (Bogdăneşti), Bleoju Florinel (Bogdăniţa), Puf Mihail Alexandru (Costeşti), Topor Maria (Deleni), Dohotariu Ionela (Lipovăţ), Blăniţă Aura (Muntenii de Jos), Vrabie Florin (Roşieşti), Mirciu Virginia (Viişoara), Bojian Cornel (Vutcani), Roşca Vasile (Zorleni).

 

Ce este programul LEADER

Programul LEADER reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Schimbările din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, creşterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurător, răspândirea rapidă a noilor tehnologii, îmbătrânirea populaţiei şi depopularea rurală sunt numai o parte din  factorii care afectează zona rurală şi care solicită implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private şi valorificarea resurselor locale (fizice, umane şi financiare) pentru elaborarea şi punerea în practică a unor strategii de dezvoltare locală.

 

Elemente legale ale proiectelor:

1.  „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2.  „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.