SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Înfiinţarea de grupuri de producători

Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de producători a fost măsura cea mai puţin accesată din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Prin acest program sunt încurajaţi producătorii din sectorul agricol şi silvic să se asocieze, să primească avizul de recunoaştere a grupului de producători, ca apoi să beneficieze de finanţarea nerambursabilă. Scopul principal al asocierii este de a vinde produsele în comun, astfel reducându-se costurile de desfacere şi de a obţine un preţ mai avantajos de la cumpărător.

Poate deveni grup de producători o societate comercială, o societate agricolă, o asociaţie nonguvernamentală sau o cooperativă agricolă. Oricare din aceste forme de asociere trebuie întrunească urmatoarele condiţii:

  1. sa fie format din cel putin 5 membri;
  2. sa comercializeze cel putin 75% din producţia proprie obtinută prin intermediul grupului;
  3. dovedeşte prin evidenţa contabilă că are înregistrată o valoare minima a producţiei vândute de cel puţin 10.000 euro, echivalent în lei, pentru grupa de produs pentru care se cere recunoaşterea;

Grupurile de producători pot activa în anumite sectoare.

În sectorul agricol: culturi de câmp; horticultura; viticultura; creşterea animalelor pentru lapte; creşterea animalelor(excluzând laptele); granivore(porci sau păsări); mixt(creşterea animalelor pentru lapte şi carne/ culturi vegetale şi cresterea animalelor).

In sectorul forestier pentru produse lemnoase şi produse nelemnoase(fructe de pădure, seminţe forestiere, ciuperci comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşina).

Sprijinul acordat este nerambursabil şi se calculează în funcţie de valoarea producţiei anuale comercializate de către grupul de producători recunoscut:

- 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.

- 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.

Dosarul cererii de plată pentru prima tranşă poate fi depus dupa 60 de zile de la data încheierii contractului de finantare, dar numai după 1 an calendaristic de la data recunoaşterii grupului de producători.

Cea mai interesantă forma de asociere este cooperativa agricolă, înfiinţată în baza Legii 566/2004, în care membrii cooperatori au drepturi egale, indiferent de producţia vândută prin cooperativă. Deşi această formă asociativă aduce aminte de vechile CAP-uri din România, în Italia, Franţa, Spania şi Portugalia sunt foarte populare iar fermierii care s-au unit în cooperative au devenit mult mai puternici.