SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

GAL Podu Înalt Vaslui

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 14 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între cele două oraşe Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Populaţia existentă în spaţiul GAL este de 50.088 de locuitori, suprafaţa teritoriului este de 967 kmp, iar densitatea populaţiei este de 51,77 locuitori/kmp. Toate comunele sunt cuprinse în lista zonelor sărace, rata sărăciei fiind de 47,3%, peste rata sărăciei din Regiunea de Nord-Est. Sunt trei comune care fac parte din zonele defavorizate: Alexandru Vlahuţă, Bogdana şi Bogdăniţa.

Asociaţia a fost constituită din 51 de membri: 14 consilii locale, 27 inteprinderi mici, mijlocii şi persoane fizice autorizate, 6 organizaţii non-guvernamentale şi 4 persoane fizice. După domeniile de activitate, firmele şi organizaţiile nonguvernamentale sunt: 17 firme private de profil agricol, un grup de producători de ouă şi carne de pasăre, o firmă privată din sectorul forestier, 6 firme de comert, o firma de transport de mărfuri, o firmă de consultanţă, o organizaţie de mediu, o organizaţie de cult, o organizaţie a minorităţilor, o organizaţie de protecţie socială şi două organizaţii agricole.