SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 14 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între cele două oraşe Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Articol de informare

Data publicarii: 22/09/2015

GAL Podu Inalt Vaslui a fost premiat la Bucuresti

GAL Podu Inalt Vaslui a fost premiat la Bucuresti, parteneriat care acoperă 14 comune si 50.088 de locuitori. Pe exercitiul financiar ce acum se încheie, GAL-ul a reusit să atragă aproximativ 2,8 milioane de euro, cu un procent al proiectelor contractate de 99,38 %. Aceste cifre au făcut din Grupul de Actiune Locală Podu Înalt Vaslui cel mai performant GAL din regiunea de Nord Est a tării.

Articol din presa ...

 

Articol de informare

Data publicarii: 28/08/2015

Raport de activitate privind Activitatea 3 din cadrul proiectului de cooperare „Cooperare pentru apicultori de succes” – Organizarea a 4 expozitii de produse apicole

Au fost organizate expozitii apicole in teritoriul fiecarui partener GAL astfel:
1. GAL Podu Înalt: locaţia de desfasurare la popasul Statuia lui Stefan cel Mare din sat Bacaoani, comuna Muntenii de Jos (Spaţiu deschis la drumul national DN24 Crasna-Vaslui) – 11 august 2015
2. Asociaţia Valea Racovei: locaţia de desfasurare în Sat Laza, comuna Laza (Piaţa locala in spaţiu deschis la drumul naţional 2F Vaslui-Bacau) – 14 august 2015
3. GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord: locaţia de desfasurare la popasul Statuia lui Stefan cel Mare din sat Canţalaresti, comuna Stefan cel Mare (spaţiu deschis la drumul naţional 15D Vaslui-Roman) – 13 august 2015
4. GAL Valea Tutovei si Zeletinului: locaţia de desfasurare la Pensiunea Pascu situata în satul Crâng, comuna Ciocani – 12 august 2015;
Au fost asigurate servicii de catering pentru doi angajati GAL si pentru cinci producatori apicoli din teritoriul propriu, in cadrul fiecarei expozitii.

Mai multe detalii ...

 

Comunicat de presă

Data publicarii: 24/08/2015

PDF
descarcă document (PDF)    
 

Comunicat de presă

Data publicarii: 22/08/2015

Asociatia "Grupul de actiune locala Podu Inalt Vaslui" prezinta raportul de activitate cu privire la stadiul de implementare a proiectelor finanţate prin AXA LEADER

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ

Data publicarii: 10/08/2015

TARG/EXPOZITIE de produse apicole in cadrul proiectului “COOPERARE PENTRU APICULTORI DE SUCCES”

“Cooperare pentru apicultori de succes” este un proiect finanţat din PNDR 2007-2013 prin Masura 421 din Axa 4 LEADER, cu un buget total de 18987 Euro, din care cheltuieli eligibile 15312 Euro. Contribuţia financiara eligibila a GAL Podu Înalt în proiect este de 5000 Euro.

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locala Podu Înalt Vaslui” în parteneriat cu Asociaţia “Valea Racovei”, Asociaţia “Grupul de Acţiune Locala Movila lui Burcel Vaslui Nord” si “Grupul de Acţiune Locala Valea Tutovei si Zeletinului” organizeaza în data de 11.08.2015 incepand cu ora 8:00 la Statuia lui Stefan cel Mare din Sat Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, judetul Vaslui, expozitia/targul de produse apicole;

Astfel, 20 de apicultori, câte 5 din fiecare cele 4 GAL-uri partenere, vor etala o gama extrem de diversificata, de la produse apicole obtinute direct din stupina pana la produse apicole conditionate sau alte preparate derivate din produse apicole;

La eveniment si-au anuntat participarea peste 20 de apicultori din teritoriile GAL partenere, care vor avea deschise standurile pentru publicul vizitator intre orele 8:00 si 16:00.

Va invitam sa participati ca expozanti sau vizitatori la acest targ de produse apicole, un eveniment dedicat atat apicultorilor cat si consumatorilor de produse picole.

 

Articol de informare

Data publicarii: 10/06/2015

La Deleni si femeile se implică în agricultură

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 08/06/2015

Inscriere apicultori pentru proiectul "Cooperare pentru apicultori de succes"

Vrei sa fii apicultor de succes ? Detalii ...
 

Articol de informare

Data publicarii: 04/06/2015

Poveste de succes cu oi, oameni muncitori si cumpătati la Viisoara

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 22/05/2015

La Simila, un operator imagine a accesat fonduri europene si si-a creat un studio profesionist!

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 07/05/2015

Achizitie utila pentru Primaria Bogdanesti

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 06/05/2015

La umbra lui Stefan cel Mare mierea de albine se transforma in aur

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 01/05/2015

Legumicultorul care vinde rosii bio celor de la Matca

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 16/04/2015

Viata satului în culori de lavandă

PDF descarcă document (PDF)    
 

Articol de informare

Data publicarii: 30/03/2015

La Costesti, Hurduc a creat cele mai "automatizate" silozuri de cereale

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 27/03/2015

Raport de selectie finala M 413.22 – 1/2015 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 02/03/2015

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2015 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 413.22 – 1/15 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruralein perioada 02.03 - 11.03.2015
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de primire a proiectelor: 11.03.2015, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 17 239 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 17 239 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Beneficiari eligibili pentru Masura 413.22:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;
- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008) si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 02/03/2015

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2015 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 413.22 – 1/15 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruralein perioada 02.03 - 11.03.2015
Data limita de primire a proiectelor: 11.03.2015, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 17 239 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 17 239 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 27/02/2015

Calendar estimativ 2015
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 06/02/2015

Raport de selectie suplimentar M 413.22 – 4/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
PDF descarcă document (PDF)    

Lista proiectelor eligibile si neselectate in sesiunea 4/2014 pentru M 413.22
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 14/01/2015

Rapoarte de selecţie finală din data 14/01/2015

M 413.22 – 4/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
PDF descarcă document (PDF)    

M 421 – 3/14 – „Implementarea proiectelor de cooperare
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 06/01/2015

Rapoarte de selecţie intermediară din data 06/01/2015

M 413.22 – 4/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
PDF descarcă document (PDF)    

 

Elemente legale ale proiectelor:

1. „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2. „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.