SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 14 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între cele două oraşe Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Anunţ important

Data publicarii: 15/12/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 413.22 – 4/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruralein perioada 15.12 - 24.12.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de primire a proiectelor: 24.12.2014, ora 12

M 421 – 3/14 – „Implementarea proiectelor de cooperare” in perioada 15.12 - 24.12.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de primire a proiectelor: 24.12.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul:
- Pentru Masura 413.22, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).
- Pentru Masura 421 solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" (versiunea 06).

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 68 909 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 68 909 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Beneficiari eligibili pentru Masura 413.22:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;
- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008) si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondurile disponibile pentru Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” sunt de 5.000 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 este de 5.000 euro iar valoarea totala minima este de 500 euro.
Valoarea finantarii publice pentru fiecare componenta a proiectului trebuie sa respecte procentul reprezentand intensitatea ajutorului, prevazut de masura din FEADR/PNDR in care aceasta se incadreaza.

Beneficiari eligibili pentru Masura 421: GAL Podu Inalt beneficiar direct, Gal – urile partenere si locuitorii din teritoriu beneficiari indirecti.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) si "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 421 (versiunea 06) sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.
 

Anunţ important

Data publicarii: 15/12/2014

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 413.22 – 4/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruralein perioada 15.12 - 24.12.2014
Data limita de primire a proiectelor: 24.12.2014, ora 12

M 421 – 3/14 – „Implementarea proiectelor de cooperare” in perioada 15.12 - 24.12.2014
Data limita de primire a proiectelor: 24.12.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul:
- Pentru Masura 413.22, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).
- Pentru Masura 421 solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" (versiunea 06).

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 68 909 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 68 909 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” sunt de 5.000 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 este de 5.000 euro iar valoarea totala minima este de 500 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) si "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 421 (versiunea 06) sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 10/12/2014

Calendar estimativ 2014 modificat

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 09/12/2014

Articol de informare din data 09/12/2014

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 08/12/2014

Articol de informare din data 08/12/2014

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 05/12/2014

Articol de informare din data 05/12/2014

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 04/12/2014

Articol de informare din data 04/12/2014

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 03/11/2014

Proiecte de succes

Proiectul "Buldoexcavatorul din Simila"
Nita Gheorghe are 38 de ani si provine dintr-o familie de constructori. Din toamna anului 2003 si-a infiintat o firma cu raspundere limitata in domeniul constructiilor , cu cod CAEN principal – 4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si cod CAEN secundar 4312. Nita Gheorghe si-a propus accesarea Masurii 413.12-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi. Isi doreste sa achizitioneze prin proiect un buldoexcavator performant, urmând ca, ulterior accesarii acestui program sa isi completeze parcul de utilaje de constructii. Valoarea totala a proiectului pentru “Buldoexcavatorul din Simila” a fost in valoare de 89.280 euro, din care ajutor public nerambursabil 50.400 euro. .... citeste mai mult

Proiectul Ferma de semi-subzistenta Istrate Fanica, comuna Banca, judetul Vaslui
Istrate Fanica detine o ferma de semi-subzistenta in sat 1 Decembrie, comuna Banca, judetul Vaslui, formata din teren agricol in folosinta in suprafata de 0,46 ha, animale si pasari. Fiind informat de oportunitatile pe care fondurile europene nerambursabile le ofera celor care isi doresc sa dezvolte o afacere in sectorul agricol, Istrate Fanica a accesat Masura 141-Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta. Astfel, a obtinut sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Solicitantul si-a propus cresterea fermei, cresterea productiei comercializate si imbunatatirea pregatirii profesionale. .... citeste mai mult

Proiectul "Combina lui Malanca" din comuna Bogdanita"
Malanca Tanase-Dumitru, in vârsta de 34 de ani, provine dintr-o familie de agricultori, si dorindu-si o ferma proprie, si-a infiintat in 2006 o Intreprindere Individuala, având ca obiect principal cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, cod CAEN – 0111. In anul 2012 a incheiat contracte de arenda pentru o suprafata de 202,92 ha, urmarind sa se dezvolte continuu. Si-a propus accesarea Masurii 411.21-“Modernizarea exploatatiilor agricole”, pentru a-si lucra terenul cu utilaje proprii si pentru a-si mari suprafata in folosinta. Malanca Tanase-Dumitru si-a propus achzitionarea de utilaje agricole performante, cu un inalt grad de productivitatea, care sa respecte standardele de mediu impuse de legislattia europeana si nationala. Valoarea totala a proiectului pentru “Combina lui Malanca” a fost in valoare de 185.380 euro, din care ajutor public nerambursabil 89.700 euro. ....citeste mai mult

Proiectul "Proiectul "Depozit de cereale si modernizare a sistemului de control al calitatii pentru SC EVEL-H COMPANY, COM. COSTESTI, JUD. VASLUI" .... vezi media
SC EVEL-H COMPANY SRL Barlad a fost infiintata in anul 1999, având ca asociat unic pe Dr. ing. Dan Hurduc, directorul general al societatii. Producator de cereale si plante oleaginoase, societatea exploateaza in arenda suprafata de 1.590,13 ha. Beneficiarul si-a propus prin accesarea Masurii 411.23 construirea unei noi capacitati de depozitare de tip magazie cu o capacitate de stocare de 1200 to a carui iluminat va fi asigurat de panouri fotovoltaice, precum si achizitionarea de aparatura pentru controlul calitatii produselor:un sistem modern de prelevare a probelor si un analizator pentru testarea produselor. .... citeste mai mult

"Ferma Vioricai din Manjesti"
Epure Viorica are 39 de ani si provine dintr-o familie de agricultori din comuna Minjesti. Scopul tinerei Epure Viorica este de a-si dezvolta exploatatia mixta prin marirea suprafetei de teren cultivate si a numarului de animale. A accesat Masura 411.12 Instalarea tinerilor fermieri si a beneficiat de suma de 12000 euro, pe care ii folosesste pentru atingerea obiectivelor. .... citeste mai mult

 

Anunţ important

Data publicarii: 01/10/2014

Raport de selecţie din data 01/10/2014

M 411.21 - 2/2014 - 28.08.2014 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/09/2014

Raport de selecţie din data 04/09/2014

M 413.22 - 3/2014 - 26/08/2014 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 21/08/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 411.21 – 2/14 - “Modernizarea exploatatiilor agricole” Data limita de primire a proiectelor: 28.08.2014, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 - noiembrie 2012).

Fondurile disponibile pantru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 92.690 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 92.690 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR.
"GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 din noiembrie 2012) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 21/08/2014

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 411.21 – 2/14 -“Modernizarea exploatatiilor agricole”

Data limita de primire a proiectelor: 28.08.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 - noiembrie 2012).
Fondurile disponibile pantru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 92.690 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 92.690 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR.
"GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 din noiembrie 2012) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 19/08/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”


Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:
M 413.22 – 3/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data limita de primire a proiectelor: 26.08.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 376.472 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR.
"GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 19/08/2014

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:
M 413.22 – 3/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale - Data limita de primire a proiectelor: 26.08.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 413.22, (versiunea 05 - august 2013).
Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 376.472 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR.
"GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 01/08/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 421 – 2/14 – „Implementarea proiectelor de cooperare” in perioada 01.08 - 01.09.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data limita de primire a proiectelor: 01.09.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Pentru Masura 421 solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" (versiunea 05).

Fondurile disponibile pentru Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” sunt de 10.390 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 este de 10.390 euro iar valoarea totala minima este de 500 euro.
Valoarea finantarii publice pentru fiecare componenta a proiectului trebuie sa respecte procentul reprezentand intensitatea ajutorului, prevazut de masura din FEADR/PNDR in care aceasta se incadreaza.

Beneficiari eligibili: GAL Podu Inalt beneficiar direct, Gal – urile partenere si locuitorii din teritoriu beneficiari indirecti.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”(versiunea 05) aferent masurii din PNDR si sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 01/08/2014

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:
M 421 – 2/14 – „Implementarea proiectelor de cooperare” in perioada 01.08 - 01.09.2014
Data limita de primire a proiectelor: 01.09.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Pentru Masura 421 solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" (versiunea 05).

Fondurile disponibile pentru Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” sunt de 10.390 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 este de 10.390 euro iar valoarea totala minima este de 500 euro.

Valoarea finantarii publice pentru fiecare componenta a proiectului trebuie sa respecte procentul reprezentand intensitatea ajutorului, prevazut de masura din FEADR/PNDR in care aceasta se incadreaza.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”(versiunea 05) aferent masurii din PNDR si sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 21/07/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.21 – 2/14-“Modernizarea exploatatiilor agricole” in perioada 21.07 - 21.08.2014
Data limita de primire a proiectelor: 21.08.2014, ora 12

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.22 – 3/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruralein perioada 21.07 - 19.08.2014
Data limita de primire a proiectelor: 19.08.2014, ora 12

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul:
- Pentru Masura 411.21, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 - noiembrie 2012).
- Pentru Masura 413.22, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).

Valoarea totala eligibila a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de maximum 400.000 de Euro (valoarea totala a proiectului (eligibila + neeligibila) poate depasi 400.000 Euro).
Fondurile disponibile pantru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 92.690 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 92.690 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.
Beneficiari eligibili sunt fermieri definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 376.472 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Beneficiari eligibili pentru Masura 413.22:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;
- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008) si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) si "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 din noiembrie 2012) sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 21/07/2014

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masurile:
M 411.21 – 2/14-“Modernizarea exploatatiilor agricole” in perioada 21.07 - 21.08.2014
Data limita de primire a proiectelor: 21.08.2014, ora 12

M 413.22 – 3/14 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii ruralein perioada 21.07 - 19.08.2014
Data limita de primire a proiectelor: 19.08.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul:
- Pentru Masura 411.21, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 - noiembrie 2012).
- Pentru Masura 413.22, solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 - august 2013).
Valoarea totala eligibila a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de maximum 400.000 de Euro (valoarea totala a proiectului (eligibila + neeligibila) poate depasi 400.000 Euro).
Fondurile disponibile pantru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 92.690 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 92.690 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 376.472 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) si "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 121 (versiunea 10 din noiembrie 2012) sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 16/07/2014

Calendar estimativ 2014

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ informare

Data publicarii: 13/06/2014

Articol Informare

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ informare

Data publicarii: 12/06/2014

Articol Informare

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ promovare

Data publicarii: 27/05/2014

Articol Informare

Asociatia GAL Podu Înalt Vaslui organizeaza în perioada 30, 31 mai - 1 iunie 2014 expozitia de pasari “Expo Podu Înalt”... PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 08/05/2014

Rapoarte de selecţie din data 08/05/2014

M 413.13 - 2/2014 - 07/05/2014 - "Incurajarea activitatilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 2/2014 - 14/04/2014 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 28/04/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea celei de a doua sesiuni de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura 413.13 - 2/14 - „Incurajarea activitatilor turistice” in perioada 28.04 - 07.05.2014

Data limita de primire a proiectelor:
M 413.13 - 2/14: 07.05.2014, ora 12

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Valoarea totala eligibila a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de maximum 400.000 de Euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.13 - „Incurajarea activitatilor turistice”sunt de 99.875 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 99.875 Euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.
Beneficiarii eligibili pentru Masura 413.13:
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. Toate ghidurile aferente masurilor sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansata de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt.

 

Anunţ important

Data publicarii: 28/04/2014

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Articol informare

Data publicarii: 08/04/2014

Asociatia
"Grupul de actiune locala Podu înalt Vaslui"

Obiectiv general: Implementarea strategiei de dezvoltare locala în teritoriul Podu înalt.

Prioritatea 1 „ Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier”

Prioritatea 2 „Imbunatatirea mediului si a spatiului rural”

Prioritatea 3 „Cresterea calitatii vietii în zonele rurale prin diversificarea economiei rurale, cresterea atractivitatii teritoriului, dezvoltarea societatii civile si incluziunea sociala

Pana in data de 7 aprilie 2014, GAL Podu Inalt si-a atins urmatoarele obiective operationale:
- Imbunatatirea competentelor profesionale ale persoanelor din sectorul agricol, forestier si alimentar
- Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor, adaptarea productiei la cerintele pietei
- Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori
- Promovarea instalarii tinerilor in sectorul agricol, forestier si alimentar
- Cresterea viabilitatii economice a fermelor de semi-subzistenta
- Stimularea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile si folosirea de tehnologii inovative pentru eficienta energetica
- Stimularea investitiilor in energie regenerabila si in eficienta folosirii energiei
- Cresterea numarului de micro-intreprinderi non-agricole productive si de servicii, dezvoltarea celor existente, incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale pentru crearea si mentinerea locurilor de munca

Beneficiarii care au depus proiecte la GAL Podu Inalt au semnat 48 de contracte cu APDRP in valoare totala de 1.441.879 euro:

Masura 411.11 - „Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte” - un contract in valoare de 1.750 Euro
Masura 411.12 - „Instalarea tinerilor fermieri” - 10 contracte in valoare de 292.000 Euro
Masura 411.21 - „Modernizarea exploatatiilor agricole” - 6 contracte in valoare de 265.475 Euro
Masura 411.23 - „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” - un contract in valoare de 125.063 Euro
Masura 411.41 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” - 21 contracte in valoare de 157.500 Euro
Masura 413.12 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro -întreprinderi” - 2 contracte in valoare de 124.866 Euro
Masura 413.22 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale” - 7 contracte in valoare de 475.225 Euro

 

Anunţ important

Data publicarii: 02/04/2014

Rapoarte de selecţie din data 02/04/2014

M 411.11 - 1/2014 - 05.03.2014 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte”
PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 1/2014 - 18.02-19.03.2014 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.13 - 1/2014 - 28/02/2014 - "Incurajarea activitatilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 1/2014 - 3.02-4.03.2014 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 14/03/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 413.22 - 2/14 - „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” in perioada 14.03 - 14.04.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data limita de primire a proiectelor: 14.04.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013).

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 257.895 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro.
Valoarea totala eligibila a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de maximum 400.000 Euro (valoarea totala a proiectului, eligibila+neeligibila, poate depasi 400.000 euro), iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.

Beneficiari eligibili pentru Masura 413.22:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;
- ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008) si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura 322 (versiunea 05 august 2013) este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansata de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 14/03/2014

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 07/03/2014

Calendar estimativ 2014

PDF descarcă document (PDF)    
 

Anunţ important

Data publicarii: 18/02/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire pentru anul 2014 a cererii de proiecte pentru Masura:

M 411.21 - 1/14-“Modernizarea exploatatiilor agricole” in perioada 18.02 - 19.03.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data limita de primire a proiectelor: 19.03.2014, ora 12
Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole " sunt de 104.338 euro. Valoarea maxima eligibila nu va depasi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de minim 40% (reprezentand 50.000 Euro).
Valoarea totala minima pentru un proiect finantat prin Masura 411.21 este de 5.000 de Euro, iar valoarea totala a proiectului (eligibila + neeligibila) poate depasi 400.000 Euro (conform ultimului ghid 41 - versiunea 06 - noiembrie 2013).

Beneficiari eligibili sunt fermieri definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” -versiunea 11 din iunie 2013 (versiune in vigoare la momentul lansarii apelului de selctie). Ghidul aferent masurii este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansata de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt.

 

Anunţ important

Data publicarii: 18/02/2014

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 13/02/2014

Calendar estimativ 2014
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 07/02/2014

Rapoarte de selecţie din data 07/02/2014

M 411.11 - 4/13 - 18/12/2013 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte”
PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 4/13 - 18/12/2013 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 3/13 - 31/01/2014 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 30/01/2014

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire pentru anul 2014 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.11 - 1/14-„Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in perioada 03.02 - 05.03.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.13 - 1/14 -„Incurajarea activitatilor turistice” in perioada 30.01 - 28.02.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.22 - 1/14 -„Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” in perioada 03.02 - 04.03.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 421 - 1/14 - „Implementarea proiectelor de cooperare” in perioada 03.02 - 06.03.2014
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data limita de primire a proiectelor:
M 411.11 - 1/14: 05.03.2014, ora 12
M 413.13 - 1/14: 28.02.2014, ora 12
M 413.22 - 1/14: 04.03.2014, ora 12
M 421 - 1/14: 06.03.2014, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Valoarea totala eligibila a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de maximum 400.000 de Euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 411.11 - " Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " sunt de 660 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 660 Euro iar suma minima este de 500 Euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 111 sunt persoane juridice constituite conform legislatiei in vigoare in Romania care au prevazut in obiectul lor de activitate formarea profesionala sau informare si difuzare de cunostinte:
- Institutii de invatamant: licee, colegii sau universitati de profil agricol, silvic sau alimentar;
- ONG-uri: organizatii constituite in conformitate cu Legea 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au in obiectul de activitate/statutul propriu derularea de activitati in domeniul informarii, educarii, formarii adultilor;
- Furnizori de FPC autorizati, publici si privati (conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare), acreditate in cel putin un curs din domeniul agriculturii.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.13 - „Incurajarea activitatilor turistice”sunt de 99.875 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 99.875 Euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.
Beneficiarii eligibili pentru Masura 413.13:
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 357.891 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro iar valoarea totala minima este de 5.000 euro.
Beneficiari eligibili pentru Masura 413.22:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;-
- ONG-uri Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (Definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008) si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Fondurile disponibile pentru Masura 421 - “Implementarea proiectelor de cooperare” sunt de 75.704 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 este de 75.704 euro iar valoarea totala minima este 5.000 euro.
Beneficiari eligibili: GAL Podu Inalt beneficiar direct, Gal - urile partenere si locuitorii din teritoriu beneficiari indirecti.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” aferent masurii din PNDR. Toate ghidurile aferente masurilor sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansata de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt.

 

Anunţ important

Data publicarii: 30/01/2014

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 24/01/2014

Calendar estimativ 2014
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

     Sucursala

Sucursala GAL Podu Inalt, Judetul Vaslui, Comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, TEL: 0235472200


 

Elemente legale ale proiectelor:

1. „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2. „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.