SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 14 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între cele două oraşe Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Anunţ important

Data publicarii: 16/12/2013

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 16/12/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 16 decembrie 2013 a sesiunii de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M413.22 - 3/13 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale". - Data limita de depunere a proiectelor: 31.01.2014, ora 12.00
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro.
Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 euro iar valoarea totala minima este de 5000 euro.
Fondul disponibil pentru Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" este de 475.501 euro.
Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Beneficiari eligibili:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;
- ONG-uri Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (Definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008)si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii. Va asteptam la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, telefon 0335 410 177.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 -16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 11/12/2013

Calendar modificat

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/12/2013

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/12/2013

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”
ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Masurile:

M 411.11 - 4/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte” - Data limita de depunere a proiectelor:18/12/2013, ora 12

M 411.21 - 4/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" - Data limita de depunere a proiectelor: 19/12/2013, ora 12

M 421- 1/13 - "Implementarea proiectelor de cooperare" - Data limita de depunere a proiectelor: 20/12/2013, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri

 

Anunţ important

Data publicarii: 20/11/2013

Asociatia GAL Podu Înalt Vaslui organizeaza în perioada 22-23 noiembrie 2013 expozitia de pasari "Expo Podu Înalt." Evenimentul va avea loc la Depozitul de furaje din comuna Muntenii de Jos si vor fi expuse în jur de 250 de exponate apartinînd crescatorilor din
judetele Vaslui, Iasi si Galati.

 

Anunţ important

Data publicarii: 14/11/2013

Rapoarte de selecţie din data 14/11/2013

M 411.12 - 2/13 - 07/10/2013 - "Instalarea tinerilor fermieri”
PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 3/13 - 22/10/2013 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.12 - 3/13 - 10/10/2013 - " Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.13 - 1/13 - 11/10/2013 - " Incurajarea activitatilor turistice"”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 2/13 - 04/10/2013 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 06/11/2013

Rapoarte de selecţie intermediară din data 06/11/2013

M 411.12 - 2/13 - 07/10/2013 - "Instalarea tinerilor fermieri”
PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 3/13 - 22/10/2013 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.12 - 3/13 - 10/10/2013 - " Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.13 - 1/13 - 11/10/2013 - " Incurajarea activitatilor turistice"”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 2/13 - 04/01/2013 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/11/2013

Comunicat de presa
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/11/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 4 noiembrie 2013 a sesiunii de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.11 - 4/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte”- Data limita de depunere a proiectelor: 5.12.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 411.21 - 4/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" - Data limita de depunere a proiectelor: 06.12.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 421 - 1/13 - "Implementarea proiectelor de cooperare" - Data limita de depunere a proiectelor: 04.12.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 411.11 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte ''sunt de 6.820 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 6.820 Euro iar suma minima este de 500 Euro. Beneficiarii eligibili sunt: asociatii, cooperative agricole, ONG-uri, SRL-uri.

Precizari privind actiunile eligibile in cadrul Masurii M 411.11 - Tipuri de actiuni materiale/imateriale: sprijin acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau prin actiuni de schimb de experienta etc.
Fondurile disponibile pentru Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 22.083 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 22.083 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.
Beneficiari eligibili sunt fermieri definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol
Fondurile disponibile pentru Masura 421 - "Implementarea proiectelor de cooperare " sunt de 85.704 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 421 este de 85.704 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro. Beneficiari: GAL Podu Inalt beneficiar direct, Gal – urile partenere si locuitorii din teritoriu beneficiari indirecti.
Precizari privind actiunile eligibile din cadrul Masurii 421 – Actiunile de cooperare sunt eligibile atunci cand cel putin un partener reprezinta un GAL finantat prin axa LEADER. Vor fi eligibile pentru sprijin proiectele/actiunile comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 si 3) din strategia locala. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in comun.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din sat Deleni, comuna Deleni, judetul Vaslui, telefon 0335 410 177.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 28/10/2013

Calendar estimativ 2013

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 08/10/2013

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarei Masuri:


Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de 22 octombrie 2013 pentru Masura:

M 411.21 - 3/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este marti, 22 octombrie 2013 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntate mai sus din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/09/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

 

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 4 septembrie 2013 a sesiunii de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.11 - 3/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte” - Data limita de depunere a proiectelor: 9.10.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 411.12 - 2/13 - "Instalarea tinerilor fermieri" - Data limita de depunere a proiectelor: 7.10.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 411.21 - 3/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" - Data limita de depunere a proiectelor: 8.10.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.12 - 3/13 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" - Data limita de depunere a proiectelor: 10.10.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.13 - 3/13 - "Incurajarea activitatilor turistice" - Data limita de depunere a proiectelor: 11.10.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M413.22 - 2/13 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" - Data limita de depunere a proiectelor: 4.10.2013, ora 12
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Masura M 411.11 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte ''sunt de 6.820 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 6.820 Euro iar suma minima este de 500 Euro. Beneficiarii eligibili sunt: asociatii, cooperative agricole, ONG-uri, SRL-uri.


Precizari privind actiunile eligibile in cadrul Masurii M 411.11 - Tipuri de actiuni materiale/imateriale: sprijin acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau prin actiuni de schimb de experienta etc.
Fondurile disponibile pentru:
Masura 411.12 - "Instalarea tinerilor fermieri" sunt de 40.000 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.12 este de 40.000 Euro iar suma minima este de 12.000 Euro.

Beneficiari eligibili
- au vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatiile agricole, ca si conducatori ai exploatatiei;
- detin sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;
- prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei;
- sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu.


Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 124.338 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 124.338 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.Beneficiari eligibili sunt fermieri definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica în principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol
Masura 413.12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" sunt de 27.282 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.12 este de 27.282 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Beneficiarii eligibili
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere.


Masura 413.13 - "Incurajarea activitatilor turistice" sunt de 154.963 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 154.963 euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Beneficiarii eligibili
- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere.


Masura 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 299.390 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Beneficiari eligibili:
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
- Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;-
- ONG-uri Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
- Persoane fizice (Definite conform legislatiei nationale în vigoare respectiv OUG 44/2008)si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.


Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, telefon 0335 410 177.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.
 

Anunţ important

Data publicarii: 28/08/2013

Calendar 2013
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 22/07/2013

Rapoarte de selecţie din data 22/07/2013

M 411.21 - 2/13 - 26/06/2013 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 411.23 - 2/13 - 28/06/2013 - " Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 1/13 - 28/06/2013 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 08/07/2013

Rapoarte de selecţie intermediară din data 08/07/2013

M 411.21 - 2/13 - 26/06/2013 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”
PDF descarcă document (PDF)    

M 411.23 - 2/13 - 28/06/2013 - " Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere”
PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 1/13 - 28/06/2013 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”
PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 20/06/2013

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:

Data publicarii: 20/06/2013
Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pana pe data de
28 iunie 2013 pentru Masurile:

M 411.23 - 2/13 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
M 413.22 - 1/13 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00.

Termenul limita de depunere a proiectelor este vineri, 28 iunie 2013 , ora 12.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate la sediul GAL.
Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

 

Anunţ important

Data publicarii: 04/06/2013

Rapoarte de selecţie sesiunea 1/2013 - 04.06.2013

M 411.12 - 1/13 - "Instalarea tinerilor fermieri” PDF descarcă document (PDF)    
M 411.21 - 1/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole” PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 28/05/2013

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 28 mai 2013 – 26 iunie 2013 a celei de a doua sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru masura:

Masura 411.21 - 2/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de depunere a proiectelor: 26/06/2013

 

Anunţ important

Data publicarii: 27/05/2013

Rapoarte de selecţie intermediară sesiunea 27/05/2013

M 411.12 - 1/13 - "Instalarea tinerilor fermieri”

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.21 - 1/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 22/05/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 22 mai 2013 – 25 iunie 2013 a celei de a doua sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru masura:

M 413.12 - 2/13 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de depunere a proiectelor:25/06/2013

 

Anunţ important

Data publicarii: 22/05/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 22 mai 2013 – 25 iunie 2013 a celei de a doua sesiuni de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masura:

M 413.12 - 2/13 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro - intreprinderi"

Data limita de depunere a proiectelor: 25/06/2013

Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro - intreprinderi" sunt de 27.282 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.12 este de 27.282 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, telefon 0335 410 177.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 21/05/2013

Calendar estimativ 2013

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 15/05/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 15 mai 2013 a sesiunii de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.11 - 2/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte”
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de depunere a proiectelor:17/06/2013, ora 12

M 411.23 - 2/13 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)    PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de depunere a proiectelor: 20/06/2013, ora 12

M 413.13 - 2/13 - "Incurajarea activitatilor turistice"
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)    PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de depunere a proiectelor: 21/06/2013, ora 12

M413.22 - 1/13 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)    PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)
Data limita de depunere a proiectelor:24/06/2013, ora 12

Valoarea maxima totala a unui proiect finantat prin AXA LEADER este de 400.000 euro.

Fondurile disponibile pentru Masura M 411.11 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte ''sunt de 6.820 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 6.820 Euro iar suma minima este de 500 Euro.

Precizari privind actiunile eligibile in cadrul Masurii M 411.11
Tipuri de actiuni materiale/imateriale: sprijin acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau prin actiuni de schimb de experienta etc.

Fondurile disponibile pentru Masura 411.23 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" sunt de 220.201 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.23 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 413.13 - "Incurajarea activitatilor turistice" sunt de 154.963 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 154.963 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Fondurile disponibile pentru M413.22 - 1/13 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea seviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" sunt de 387.606 euro. Suma maxima care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.22 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, telefon 0335 410 177.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 14/05/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

 

Anunt de alocare financiara pentru M 413.22 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".

Ca urmare a hotararii nr 4/14.05.2013 a Comitetului de Monitorizare, bugetul alocat pentru sesiunea 1 din 2013 a fost stabilit tinant cont de cererile de retragere pentru cererile de finantare depuse de ONG-uri in ultima sesiune de depuneri de proiecte din 2012 si al actului aditional nr 5 semnat cu APDRP pentru transferarea sumei de 50.000 euro de la Masura 412.21 - "Prima impadurire a terenurilor agricole".

Dupa selectia proiectelor pe masura 413.22 din data de 15.01.2013, a ramas suma de 246.714 Euro. La OJPDRP au fost declarate 4 proiecte neconforme depuse de ONG-uri iar 14 proiecte avand ca beneficiari tot ONG-uri au fost retrase, in valoare totala de 90.892 Euro.

Suma alocata pentru sesiunea 1/413.22 din 2013 este de 387.606 Euro: 90.892 Euro proiecte retrase si neconforme, 50.000 Euro suma transferata de la Masura 412.21 si 246.714 Euro ramasa dupa Raportul de Selectie din 15.01.2013.

La aceasta data sunt in evaluare la CRPDRP Iasi 4 proiecte avand beneficiari publici in valoare de 387.009 Euro.

 

Anunţ important

Data publicarii: 30/04/2013

Calendar 2013

PDF descarcă document (PDF)    

Raport de selecţie M 411.41 - 1/13 - Proiecte eligibile si finantate

M 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

Raport de selecţie M 411.41 - 1/13 suplimentar

M 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

Raport de selecţie M 411.11 - 1/13 - Proiecte eligibile

M 411.11 - 1/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 23/04/2013

Clarificari privind anul "0" pentru
Masura 411.12 - Instalarea tinerilor fermieri

 

Pentru sesiunea de depuneri de proiecte lansata in data de 8.04.2013 pe Masura 411.12 - Instalarea tinerilor fermieri, calculul unitatii dimensiunii economice pentru anul 0 este 2013.

Anul "0" din Planul de afaceri reprezinta anul care include ultima perioada de depunere a cererii unice de plata pe suprafata la APIA.(1 martie - 15 mai).

Astfel, calculul UDE pentru anul "0" din cererea de finantare si Planul de afaceri se realizeaza pe baza declaratiilor din cererea unica de plata pe suprafata 2013 din Registrul Unic de Identificare, din perioada de depunere a cererilor de plata pe suprafata(01.03 - 15.05) si poate fi folosit si extrasul utilizatorului anterior(cedentul) de terenuri agricole(exploatatia agricola).

 

Anunţ important

Data publicarii: 15/04/2013

Rapoarte de selecţie intermediară sesiunea 15/04/2013

M 411.11 - 1/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte"

PDF descarcă document (PDF)    

M 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 08/04/2013

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 8 aprilie 2013 – 17 mai 2013 a primei sesiuni de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.12 - 1/13 - "Instalarea tinerilor fermieri”

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 411.21 - 1/13 - "Modernizarea exploatatiilor agricole”

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.12 - 1/13 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro - intreprinderi”

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data publicarii: 08/04/2013 Data limita de depunere a proiectelor: 17/05/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura M 411.12 - "Instalarea tinerilor fermieri ''sunt de 146.200 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.12 este de 40.000 Euro iar suma minima este de 12.000 Euro.

Masura 411.21 - "Modernizarea exploatatiilor agricole" sunt de 45.350 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.21 este de 45.350 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.

Masura 413.12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro - intreprinderi" sunt de 27.282 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.12 este de 27.282 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, telefon 0335 410 177.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 29/03/2013

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”
ANUNT
privind prelungirea sesiunii pentru depunerea de proiecte aferente urmatoarelor Masuri:

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Masurile:

M 411.11 - 1/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte” - Data limita de depunere a proiectelor: 5/04/2013, ora 12

M 411.23 - 1/13 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" - Data limita de depunere a proiectelor: 10/04/2013, ora 12

M 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" - Data limita de depunere a proiectelor: 8/04/2013, ora 12

M 413.13 - 1/13 - "Incurajarea activitatilor turistice" - Data limita de depunere a proiectelor: 12/04/2013, ora 12

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.
Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri

 

Anunţ important

Data publicarii: 25/02/2013

Asociatia “Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

ANUNT

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea incepand cu data de 25 februarie 2013 – 29 martie 2013 a primei sesiuni de primire pentru anul 2013 a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M 411.11 - 1/13 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte”

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)   PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 411.23 - 1/13 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)    PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 411.41 - 1/13 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)    PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

M 413.13 - 1/13 - "Incurajarea activitatilor turistice"

PDF descarcă document (PDF)  PDF Descarcă ghidul măsurii (PDF)    PDF Descarcă declaratia de raportare (PDF)

Data limita de depunere a proiectelor: 29/03/2013

Fondurile disponibile pentru:

Masura M 411.11 - "Formarea profesionala, informare si difuzare de cunostinte ''sunt de 8.570 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.11 este de 8.570 Euro iar suma minima este de 500 Euro.
Precizari privind actiunile eligibile in cadrul Masurii M 411.11
Tipuri de actiuni materiale/imateriale: sprijin acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate in diferite sectoare, sau prin actiuni de schimb de experienta etc.

Fondurile disponibile pentru:
Masura 411.23 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" sunt de 220.201 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.23 este de 200.000 Euro iar suma minima este de 5.000 Euro.
Masura 411.41 - "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta" sunt de 37.500 euro. Suma care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 411.41 este de 7.500 euro.
Masura 413.13 - "Incurajarea activitatilor turistice" sunt de 154.963 euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 413.13 este de 154.963 Euro iar suma minima este de 5.000 euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, in intervalul orar 09:00 - 12:00. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare in care se incadreaza proiectul.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Planul de Dezvoltare Locala al teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro si www.apdrp.ro. Va putem oferi si varianta electronica (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din municipiul Vaslui, strada Traian, bl 245, sc B, ap 4, parter, telefon 0335 410 177.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0335 410 177 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.

Scrieti-ne pe galpoduinalt@yahoo.com si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.

 

Anunţ important

Data publicarii: 20/02/2013

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 16/01/2013

Rapoarte de selecţie sesiunea 02/2012 - 21/12/2012

M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 2/12 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Anunţ important

Data publicarii: 08/01/2013

Rapoarte de selecţie intermediară sesiunea 31/12/2012

M 413.12 - 2/12 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"

PDF descarcă document (PDF)    

M 413.22 - 2/12 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

PDF descarcă document (PDF)    

 

Elemente legale ale proiectelor:

1. „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2. „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.