Cadru Afir

Masuri

Masurile Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Podu Inalt Vaslui:


Masura 1 (M1) Informatia – cheia succesului
Masura 2 (M2) Solutii inovative pentru o agricultura/industrie alimentara competitiva
Masura 3 (M3) Sprijinirea formelor asociative
Masura 4 (M4) Dezvoltarea afacerilor non-agricole
Masura 5 (M5) Sustinerea integrarii minoritatilor locale
Masura 6 (M6) Dezvoltare infrastructura sociala
Masura 7 (M7) Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor

Sesiuni active

Sesiuni inactive
Ghiduri consultative