SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Proiecte posibile

Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă

Sprijinirea instalării tinerilor fermieri

Modernizarea exploataţiilor agricole

Împădurirea terenurilor agricole

Casa verde

Plăţi de agromediu

Înfiinţarea de grupuri de producători

Circuit turistic al bisericilor şi mănăstirilor

Sprijinirea activităţilor sportive şi educaţionale

Ateliere de artă populară şi meşteşuguri