SDL 2014-2020
Proiecte posibile
Harta teritoriului
Harta teritoriului GAL Podu Inalt

Împădurirea terenurilor agricole

Fermierii, autorităţile publice locale, firmele, grupurile sau asociaţiile de persoane juridice sau fizice care doresc să îşi împădurească terenurile o pot face cu fonduri europene, aplicând cererile de finanţare în intervalul 1-29 octombrie 2010, la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltrare Rurală şi Pescuit (APDRP). Instituţia a publicat, pe site-ul www.madr.ro spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Masura 221 - “Prima impadurire a terenurilor agricole”.

Măsura se adresează atât fermierilor, cât şi altor deţinători de teren agricol, şi urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în comunităţile rurale prin folosirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire.

Alocarea financiară pentru sesiunea lansată este de 50 milioane euro, iar suprafaţa agricolă propusa pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 ha.

Ajutor financiar timp de 15 ani

Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este ca terenul să fie de cel puţin 0.5 ha, apoi să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire, respectiv să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani. Pajiştile naturale permanente pot fi eligibile doar dacă sunt afectate de fenomene de degradare a solului.

Terenurile propuse pentru împădurire trebuie să fie în proprietatea, în concesiunea sau în arenda solicitantului. Dacă sunt în concesiune sau în arendă, atunci solicitantul trebuie să ceară dovada acordului proprietarului de teren pentru împădurire şi pentru menţinerea arboretului printr-o declaraţie notarială.

Fermierii pot beneficia de trei tipuri de sprijin: o primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei, pe o perioada de cinci ani, şi o primă compensatorie anuală pe hectar, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi. Aceasta din urmă este o sumă fixă (215 euro/ha pentru fermieri sau 110 euro pentru non-fermieri)şi se acordă pe o perioadă de 15 ani, începând cu anul de plantare.

Nivelul plăţilor pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere

Zona geografică Plata la hectar(euro) pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere în afara zonelor defavorizate şi a siturilor Natura 2000 Plata la hectar(euro) pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere în interiorul zonelor defavorizate şi a siturilor Natura 2000
Câmpie 1330 1520
Deal 1162 1328

Nivelul plăţilor pentru întreţinerea plantaţiei forestiere

  CAMPIE DEAL
AN 1 270 210
AN 2 616 536
AN 3 180 210
AN 4 180 105
AN 5 90 105

Nivelul primelor pentru înfiinţarea plantaţiilor şi al celor pentru lucrările de întreţinere a lor diferă în funcţie de zona geografică, iar primele compensatorii pentru pierderea de venit agricol se diferenţiază în funcţie de tipul beneficiarilor.

Autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol pot accesa această măsură dar vor beneficia de sprijin numai pentru compensarea costurilor legate de înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi pentru cheltuielile aferente proiectului de împădurire.

Conform Ghidului Solicitantului, nu se va oferi sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun sau pentru cele cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă.